Powered by iSerbia

Rangiranje fakulteta 2014 – Spisak svih fakulteta

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

Rangiranje fakulteta 2014 – Spisak svih fakulteta

Pred vama je spisak svih fakulteta koji ušli u studentsko rangiranje 2014 koje je sprovelo udruženje iSerbia. Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet. Fakulteti su poređani azbučnim redom.

 

Strelica

iSerbia nagrađuje! Pet nasumice odabranih dobiće na poklon paket kurseva u vrednosti od 20,000 rsd iz naše laboratorije uspeha – iAkademije! Da biste učestvovali, lajkujte iSerbia fejsbuk stranicu do 15. avgusta!


Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet za prirodno-tehničke nauke

Univerzitet u Beogradu
Arhitektonski fakultet
Biološki fakultet
Geografski fakultet
Građevinski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Matematički fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Saobraćajni fakultet
Stomatološki fakultet
Tehnički fakultet u Boru
Tehnološko-metalurški fakultet
Učiteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet veterinarske medicine
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet za fizičku hemiju
Fakultet organizacionih nauka
Fakultet političkih nauka
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Farmaceutski fakultet
Fizički fakultet
Filološki fakultet
Filozofski fakultet
Hemijski fakultet
Šumarski fakultet

Univerzitet umetnosti u Beogradu
Fakultet dramskih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet muzičke umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti

Univerzitet u Kragujevcu
Ekonomski fakultet
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
Fakultet medicinskih nauka
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Filološko-umetnički fakultet

Univerzitet Megatrend
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za međunarodnu ekonomiju
Fakultet za poslovne studije

Univerzitet Metropolitan
Fakultet  za menadžment
Fakultet informacionih tehnologija

Univerzitet u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektronski fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Tehnološki fakultet
Fakultet zaštite na radu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Fakultet umetnosti
Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Građevinski fakultet u Subotici
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu
Tehnološki fakultet
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Fakultet tehničkih nauka
Filozofski fakultet

Univerzitet Singidunum
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
Fakultet za medije i komunikaciju
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)

Univerzitet Union
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Pravni fakultet
Računarski fakultet

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana