Powered by iSerbia

Rangiranje fakulteta 2014 – UB – Fakultet veterinarske medicine

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

Rangiranje fakulteta 2014 – UB – Fakultet veterinarske medicine

Pred vama su rezultati istraživanja urađenom na uzorku od 5169 studenata sa 76 fakulteta na teritoriji Srbije. Ocene i podaci navedeni u ovom izveštaju predstavljaju isključivo mišljenje studenata ovog fakulteta, izraženo kroz odgovore na upitnik. Više o metodologiji možete videti ovde. Rang liste pogledajte ovde.

 

Strelica

iSerbia nagrađuje! Dvoje nasumice odabranih dobiće na poklon paket kurseva u vrednosti do 10,000 rsd iz naše laboratorije uspeha – iAkademije! Da biste učestvovali, lajkujte iSerbia fejsbuk stranicu. Dobitnike biramo svakog 1. dana u mesecu. 

 

 O STUDIJAMA
Koliko su sadašnji studenti u proseku spremali prijemni ispit? broj meseci 4
Koliko se sati u proseku dnevno provede učeći van predavanja i vežbi? broj sati 3h 13min
 Da li su predavanja obavezna? da / ne da
Kako studenti ocenjuju opravdanost visine školarine? ocena od 1 do 5 2.26
U kojoj meri su studenti zadovoljni rasporedom predavanja? ocena od 1 do 5 2.96
Koliko često studenti koristite biblioteku na fakultetu na mesečnom nivou? broj knjiga 0-1
Procenat studenata ovog fakulteta koji prima neku stipendiju? % 26%
KVALITET NASTAVNOG PROGRAMA
Da li u toku studija studenti imaju obezbeđenu radnu praksu? da/ne da
Ukupno vreme provedeno na praksi tokom studiranja? broj meseci Do mesec dana
Kako studenti ocenjuju kvalitet biblioteke na fakultetu? ocena od 1 do 5 2.26
Kako studenti ocenjuju kvalitet nastavnog programa? ocena od 1 do 5 2.99
Koliko često se u toku jednog semestra organizuju seminari? broj puta 1 – 3 seminara
U kojoj meri nastavni program podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje? ocena od 1 do 5 2.61
Koliko stranih jezika se polaže u toku studija? broj jezika 1
Među koliko jezika je moguće birati? broj jezika 2-3
Koliko usmenih izlaganja student održi pred grupom, u proseku u toku jednog semestra? broj izlaganja nikad
Koliko često profesori i asistenti podstiču grupnu diskusiju tokom nastave? nikad – često retko
Koliko često se studentima zadaju praktični zadaci u toku jednog semestra? broj zadataka 1-2 puta
VAN-NASTAVNE AKTIVNOSTI
Da li na fakultetu postoje studentska udruženja? da / ne da
Da li na fakultetu postoje sportska udruženja? da / ne da
Procenat studenata ovog fakulteta koji su članovi nekog udruženja na fakultetu? % studenata 35%
Da li na fakultetu postoje studentske novine? da / ne ne
Da li na fakultetu postoji studentski klub ili kafić? da / ne kafić
Koliko često se organizuju žurke za studente fakulteta? broj po semestru 1.83
Da li postoji dobro razvijena praksa razmene studenata? da / ne ne
Da li postoji služba ili savetovalište za razvoj karijere? da / ne ne
Kako su studenti ocenili rad službe ili savetovališta za razvoj karijere? ocena od 1 do 5 /
INFRASTRUKTURA
Da li je zgrada fakulteta dovoljno velika za potrebe studiranja, prema oceni studenata? ocena od 1 do 5 4.30
Kako su studenti ocenili kvalitet zgrade fakulteta? ocena od 1 do 5 2.70
Kako su studenti ocenili kvalitet enterijera fakulteta? ocena od 1 do 5 2.04
Kako su studenti ocenili higijenske uslove na fakultetu? ocena od 1 do 5 2.65
Kako su studenti ocenili kvalitet čitaonice? ocena od 1 do 5 1.83
Da li fakultet poseduje računarski kabinet? da / ne da
Da li u računarskom kabinetu postoji internet konekcija koju studenti mogu besplatno koristiti? da / ne da
Da li na fakultetu postoji bežični internet koji studenti mogu besplatno koristiti? da / ne ne
Da li fakultet poseduje sportsku salu? da / ne ne
Kako su studenti ocenili lokaciju na kojoj se fakultet nalazi? ocena od 1 do 5 4.35
ODNOS PREMA STUDENTIMA
Kako su studenti ocenili rad studentske službe? ocena od 1 do 5 3.00
Kako su studenti ocenili rad sekretara svog odeljenja/fakulteta? ocena od 1 do 5 3.17
U kojoj meri fakultet neguje lični pristup prema studentima? ocena od 1 do 5 2.22
U kojoj meri je nastavni kadar prijateljski nastrojen, pristupačan i spreman da pomogne? ocena od 1 do 5 2.61
Ako bi morali da izdvoje jednog profesora koji je najpozitivnije uticao na njih to bi bio: ime profesora Jevrosima Stevanović
Ako bi morali da izdvoje jednog asistenta/saradnika koji je najpozitivnije uticao na njih to bi bio: ime asistenta Saša Ivanović
POGLED UNAZAD
Kako su studenti ocenili svoje mogućnosti za zaposlenje nakon završetka ovog fakulteta? ocena od 1 do 5 2.43
Ako bi morali da daju generalnu ocenu svom fakultetu, ocena bi bila: ocena od 1 do 5 2.83
Procenat studenata ovog fakulteta koji bi sada, da su u mogućnosti, upisali drugi fakultet? % 30%
Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana