Powered by iSerbia

Rangiranje fakulteta 2014 – UB – Saobraćajni fakultet

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

Rangiranje fakulteta 2014 – UB – Saobraćajni fakultet

Pred vama su rezultati istraživanja urađenom na uzorku od 5169 studenata sa 76 fakulteta na teritoriji Srbije. Ocene i podaci navedeni u ovom izveštaju predstavljaju isključivo mišljenje studenata ovog fakulteta, izraženo kroz odgovore na upitnik. Više o metodologiji možete videti ovde. Rang liste pogledajte ovde.

 

Strelica

iSerbia nagrađuje! Dvoje nasumice odabranih dobiće na poklon paket kurseva u vrednosti do 10,000 rsd iz naše laboratorije uspeha – iAkademije! Da biste učestvovali, lajkujte iSerbia fejsbuk stranicu. Dobitnike biramo svakog 1. dana u mesecu. 

 

Koliko su sadašnji studenti u proseku spremali prijemni ispit?broj meseci3<

 O STUDIJAMA
Koliko se sati u proseku dnevno provede učeći van predavanja i vežbi? broj sati 2h 14min
 Da li su predavanja obavezna? da / ne da
Kako studenti ocenjuju opravdanost visine školarine? ocena od 1 do 5 2.41
U kojoj meri su studenti zadovoljni rasporedom predavanja? ocena od 1 do 5 3.36
Koliko često studenti koristite biblioteku na fakultetu na mesečnom nivou? broj knjiga 1 – 3 knjige
Procenat studenata ovog fakulteta koji prima neku stipendiju? % 26%
KVALITET NASTAVNOG PROGRAMA
Da li u toku studija studenti imaju obezbeđenu radnu praksu? da/ne ne
Ukupno vreme provedeno na praksi tokom studiranja? broj meseci /
Kako studenti ocenjuju kvalitet biblioteke na fakultetu? ocena od 1 do 5 3.31
Kako studenti ocenjuju kvalitet nastavnog programa? ocena od 1 do 5 3.50
Koliko često se u toku jednog semestra organizuju seminari? broj puta 1 – 3 seminara
U kojoj meri nastavni program podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje? ocena od 1 do 5 2.76
Koliko stranih jezika se polaže u toku studija? broj jezika 1
Među koliko jezika je moguće birati? broj jezika 4-6
Koliko usmenih izlaganja student održi pred grupom, u proseku u toku jednog semestra? broj izlaganja 3-4 puta
Koliko često profesori i asistenti podstiču grupnu diskusiju tokom nastave? nikad – cesto ponekad
Koliko često se studentima zadaju praktični zadaci u toku jednog semestra? broj zadataka 1-2 puta
VAN-NASTAVNE AKTIVNOSTI Da li na fakultetu postoje studentska udruženja? da / ne da Da li na fakultetu postoje sportska udruženja? da / ne da Procenat studenata ovog fakulteta koji su članovi nekog udruženja na fakultetu? % studenata 20% Da li na fakultetu postoje studentske novine? da / ne ne Da li na fakultetu postoji studentski klub ili kafić? da / ne I klub i kafić Koliko često se organizuju žurke za studente fakulteta? broj po semestru 2.35 Da li postoji dobro razvijena praksa razmene studenata? da / ne ne Da li postoji služba ili savetovalište za razvoj karijere? da / ne ne Kako su studenti ocenili rad službe ili savetovališta za razvoj karijere? ocena od 1 do 5 / INFRASTRUKTURA Da li je zgrada fakulteta dovoljno velika za potrebe studiranja, prema oceni studenata? ocena od 1 do 5 4.46 Kako su studenti ocenili kvalitet zgrade fakulteta? ocena od 1 do 5 3.24 Kako su studenti ocenili kvalitet enterijera fakulteta? ocena od 1 do 5 2.94 Kako su studenti ocenili higijenske uslove na fakultetu? ocena od 1 do 5 3.60 Kako su studenti ocenili kvalitet čitaonice? ocena od 1 do 5 3.04 Da li fakultet poseduje računarski kabinet? da / ne da Da li u računarskom kabinetu postoji internet konekcija koju studenti mogu besplatno koristiti? da / ne da Da li na fakultetu postoji bežični internet koji studenti mogu besplatno koristiti? da / ne ne Da li fakultet poseduje sportsku salu? da / ne ne Kako su studenti ocenili lokaciju na kojoj se fakultet nalazi? ocena od 1 do 5 3.65 ODNOS PREMA STUDENTIMA Kako su studenti ocenili rad studentske službe? ocena od 1 do 5 3.04 Kako su studenti ocenili rad sekretara svog odeljenja/fakulteta? ocena od 1 do 5 3.13 U kojoj meri fakultet neguje lični pristup prema studentima? ocena od 1 do 5 2.75 U kojoj meri je nastavni kadar prijateljski nastrojen, pristupačan i spreman da pomogne? ocena od 1 do 5 3.29 Ako bi morali da izdvoje jednog profesora koji je najpozitivnije uticao na njih to bi bio: ime profesora Goran Vujašković Ako bi morali da izdvoje jednog asistenta/saradnika koji je najpozitivnije uticao na njih to bi bio: ime asistenta POGLED UNAZAD Kako su studenti ocenili svoje mogućnosti za zaposlenje nakon završetka ovog fakulteta? ocena od 1 do 5 2.79 Ako bi morali da daju generalnu ocenu svom fakultetu, ocena bi bila: ocena od 1 do 5 3.45 Procenat studenata ovog fakulteta koji bi sada, da su u mogućnosti, upisali drugi fakultet? % 44%
Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana