Powered by iSerbia

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

ciljevi

Cilj nam je da se ponavljanjem istraživanja iz godine u godinu rezultati ažuriraju i da u kontinuitetu oslikavaju promene i razvoj visokoškolskog sistema u Srbiji viđen očima studenata, i to prema kriterijumima koje studenti smatraju važnim. Podaci će služiti i kao instrument za utvrđivanje koji su najbolji fakulteti i instrument pritiska koji će doprineti podizanju kvaliteta studija.  

REZULTATI

Rezultati će nesumnjivo omogućiti aktivnim studentima da sagledaju kvalitet studiranja na svojim fakultetima u odnosu na druge fakultete, ali i da dobiju odgovore na to šta ih čeka po završetku studija. Onima koji tek planiraju da upišu fakultet ovi podaci biće neprocenjivi, posebno pojedinačni izveštaji koji sumiraju kako su studenti ocenili svoj fakultet prema preko 40 različitih parametara!

RANGLISTE4Ikonice vode ka rezultatima istraživanja sprovedenog 2012. godine. Za rezultate istraživanja akademske 2013/2014 godine, kliknite ovde.

K PI

Najbolji_fakulteti

K KP

K VNA

K OKS

K IF

ONAMA

K ON

K OI

K MT

K OI


Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

ciljevi

Cilj nam je da se ponavljanjem istraživanja iz godine u godinu rezultati ažuriraju i da u kontinuitetu oslikavaju promene i razvoj visokoškolskog sistema u Srbiji viđen očima studenata, i to prema kriterijumima koje studenti smatraju važnim. Podaci će služiti i kao instrument za utvrđivanje koji su najbolji fakulteti i instrument pritiska koji će doprineti podizanju kvaliteta studija.

REZULTATI

Rezultati će nesumnjivo omogućiti aktivnim studentima da sagledaju kvalitet studiranja na svojim fakultetima u odnosu na druge fakultete, ali i da dobiju odgovore na to šta ih čeka po završetku studija. Onima koji tek planiraju da upišu fakultet ovi podaci biće neprocenjivi, posebno pojedinačni izveštaji koji sumiraju kako su studenti ocenili svoj fakultet prema preko 40 različitih parametara!

RANGLISTE4Ikonice vode ka rezultatima istraživanja sprovedenog za akademsku godinu 2013/2014.

Najbolji_fakulteti

K KP

K VNA

K OKS

K IF

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti

Box A Profesori

Box asistent

K PI

ONAMA

K ON

K OI

K MT

K OI


Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji


Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana