Powered by iSerbia

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

asistenti 2014

Pred vama su imena dvadeset asistenata i saradnika u nastavi sa fakulteta širom Srbije koji su najpozitivnije uticali na studente. To su asistenti koji su posvećeni svom poslu, podstiču na rad, i inspirišu svojim primerom!

Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet.

 

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


Muzafer Saračević Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru – Prirodno-tehničke nauke
Vukašin Kuč Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
Vladan Tatalović Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet
Dragomir Dimitrijević Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet
Petar Mitić Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sanja Blagdanić Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet
Stanko Ćorić Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet
Miloš Petković Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Jasmina Gačić Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
Miloš Nikolić Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet medicinskih nauka
Marko Aleksić i Senka Belić Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet muzičke umetnosti
Aleksandar Landović Univerzitet u Novom Sadu – Građevinski fakultet u Subotici
Aleksandra Đerić Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
Aleksandar Đorđević Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Bojan Stanivuk Univerzitet Union – Pravni fakultet
Dragana Skočajić Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Vladeta Jovović Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
Milan Antić Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet likovnih umetnosti
Gabrijela Bulatović Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet primenjenih umetnosti
Martin Jovanović Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet

 


 

Pogledajte najbolje po kategorijama:

Box A Profesori

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

najbolji fakulteti

Pred vama su imena dvadeset profesora sa fakulteta širom Srbije koji su najpozitivnije uticali na  svoje studente. To su profesori koji pokreću na rad i kritičko razmišljanje, podstiču kreativne ideje i bude radoznalost, jednom rečju – inspirišu!

Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet.

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia. U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta. Više o istraživanju pogledajte ovde.


Ljubomir Stajić Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
Vladimir Koprivica Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ivan Medenica Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti
Branko Živanović Univerzitet Union – Beogradska bakarska akademija
Ljiljana Vasilevska Univerzitet u Nišu – Građevinsko-arhitektonski fakultet
Ksenija Končarević Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet
Božidar Nikolić Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet
Danijela Milošević Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru – Prirodno-tehničke nauke
Mirjana Ocokoljić Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Žika Bujuklić Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet
Antonije Đorđević Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
Ivana Mladenović Ćirić Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ljiljana Gavrilović  Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Miloš Bajčetić Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
Miomira Kostić Univerzitet u Nišu – Pravni fakultet
Vladimir Savić Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Gordana Stojanović Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet
Mirjana Antov Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet
Branislav Boričić Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
Vladimir V. Vodinelić Univerzitet Union – Pravni fakultet

 


Pogledajte najbolje fakultete po kategorijama:

Box asistent

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

najbolja reputacija

Pred vama je 20 fakulteta koji uživaju najbolju reputaciju među studentima. Rang listu dobili smo analizom odgovora svih studenata na pitanje „Koji fakultet uživa najbolju reputaciju među Vašim kolegama?“.
 

Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.


Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


 

Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

Pred vama je spisak svih fakulteta koji ušli u studentsko rangiranje 2014 koje je sprovelo udruženje iSerbia. Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet. Fakulteti su poređani azbučnim redom.

 

Strelica

iSerbia nagrađuje! Pet nasumice odabranih dobiće na poklon paket kurseva u vrednosti od 20,000 rsd iz naše laboratorije uspeha – iAkademije! Da biste učestvovali, lajkujte iSerbia fejsbuk stranicu do 15. avgusta!


Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet za prirodno-tehničke nauke

Univerzitet u Beogradu
Arhitektonski fakultet
Biološki fakultet
Geografski fakultet
Građevinski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Matematički fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Saobraćajni fakultet
Stomatološki fakultet
Tehnički fakultet u Boru
Tehnološko-metalurški fakultet
Učiteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet veterinarske medicine
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet za fizičku hemiju
Fakultet organizacionih nauka
Fakultet političkih nauka
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Farmaceutski fakultet
Fizički fakultet
Filološki fakultet
Filozofski fakultet
Hemijski fakultet
Šumarski fakultet

Univerzitet umetnosti u Beogradu
Fakultet dramskih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet muzičke umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti

Univerzitet u Kragujevcu
Ekonomski fakultet
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
Fakultet medicinskih nauka
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Filološko-umetnički fakultet

Univerzitet Megatrend
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za međunarodnu ekonomiju
Fakultet za poslovne studije

Univerzitet Metropolitan
Fakultet  za menadžment
Fakultet informacionih tehnologija

Univerzitet u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektronski fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Tehnološki fakultet
Fakultet zaštite na radu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Fakultet umetnosti
Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Građevinski fakultet u Subotici
Ekonomski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu
Tehnološki fakultet
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Fakultet tehničkih nauka
Filozofski fakultet

Univerzitet Singidunum
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
Fakultet za medije i komunikaciju
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)

Univerzitet Union
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Pravni fakultet
Računarski fakultet

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

EL-I1
Pred vama su fakulteti koji, po mišljenju studenata, imaju najbolju infrastrukturu u Srbiji. Rezultati su formirani na osnovu zbirne analize odgovora studenata na više pitanja iz upitnika, poput kvaliteta fasade i enterijera, smeštajnih kapaciteta, ocene higijenskih uslova, lokacije fakulteta, internet i računarskih kapaciteta i dr. Ovo su najbolji fakulteti u kategoriji Infrastruktura, prema oceni studenata!
Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

EL-VNA1
Pred vama se nalazi spisak fakulteta u Srbiji koji, po mišljenju studenata, pružaju najviše u pogledu van-nastavnih aktivnosti. Rezultati su formirani na osnovu zbirne analize odgovora studenata na više pitanja našeg upitnika, poput broja studentskih udruženja i nivoa učešća studenata u tim udruženjima, ocene sportsko-rekreativnih aktivnosti, ocene rada centra za razvoj karijere na datom fakultetu i i dr. Ovo su najbolji fakulteti u Srbiji u kategoriji Van-nastavnih aktivnosti, po oceni studenata!
Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.


Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


 

2-ftn-ns1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

K KP

K OKS

K IF

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

cena-kvalitet
Pred vama je 20 fakulteta koji su dobili najviše ocene studenata kada je u pitanju odnos cene i kvaliteta. Na pitanje su odgovarali svi studenti, bez obzira na to da li su u obavezi da školarinu plaćaju. Ovo su najbolji fakulteti u Srbiji, prema oceni studenata!

Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.


Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


 


Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

Najbolji_fakulteti

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

Pred vama se nalazi spisak fakulteta koji, po mišljenju studenata, pružaju najbolju perspektivu. Rezultati su formirani na osnovu zbirne analize odgovora studenata na više pitanja našeg upitnika, poput generalne ocene fakulteta, procene mogućnosti zaposlenja i udela studenata koji bi upisali drugi fakultet da sada imaju mogućnosti da se vrate u prošlost. Ovo su najbolji fakulteti u Srbiji u kategoriji „Perspektiva“, prema oceni studenata!
Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


 

Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

Najbolji_fakulteti

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Najbolji_fakulteti


Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

EL OKS

Pred vama se nalazi spisak fakulteta čije se nastavno i administrativno osoblje na najbolji način odnosi prema studentima, tj. onih fakulteta gde je student na prvom mestu! Rezultati su formirani na osnovu zbirne analize odgovora studenata na više pitanja našeg upitnika. Ovo su najbolji fakulteti u Srbiji u kategoriji Odnos ka studentima, prema oceni studenata!
Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


 

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

EL-KP1

Pred vama se nalazi spisak fakulteta koji, po mišljenju studenata, imaju najkvalitetniji nastavni program u Srbiji. Rezultati su formirani na osnovu zbirne analize odgovora studenata na više pitanja našeg upitnika, poput ocene nastavnog programa, prosečnog broja van-nastavnih seminara, mere u kojoj program podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje i dr. Ovo su najbolji fakulteti u Srbiji u kategoriji Kvalitet nastavnog programa, prema oceni studenata!
Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet.

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

najpozeljniji za upis

Pred vama je 20 fakulteta koje bi studenti najradije upisali kada bi mogli ponovo da biraju.
Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet. Napomena: 44.2% ispitanika navelo je da ne bi upisalo drugi fakultet.

 

Strelica

iSerbia nagrađuje! Pet nasumice odabranih dobiće na poklon paket kurseva u vrednosti od 20,000 rsd iz naše laboratorije uspeha – iAkademije! Da biste učestvovali, lajkujte iSerbia fejsbuk stranicu do 15. avgusta!

 

Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

Najbolji_fakulteti

K KP

K VNA

K OKS

K IF

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji

Najbolji_fakulteti
Pred vama je rang lista 5 najboljih fakulteta, od ukupno 76 analiziranih, kada se uzmu u obzir sve ocene koje je fakultet dobio. Ovo su najbolji fakulteti u Srbiji, prema oceni studenata!

Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim rezultatima za dati fakultet.


Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia.
U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.
Više o istraživanju pogledajte ovde.


Pogledajte najbolje u ostalim kategorijama:

K KP

K VNA

K OKS

K IF

Najbolji_fakulteti

 Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


Read More


1 2 3
Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana