Powered by iSerbia

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

najbolji fakulteti

Pred vama su imena dvadeset profesora sa fakulteta širom Srbije koji su najpozitivnije uticali na  svoje studente. To su profesori koji pokreću na rad i kritičko razmišljanje, podstiču kreativne ideje i bude radoznalost, jednom rečju – inspirišu!

Klik na ime fakulteta otvoriće poseban izveštaj sa detaljnim podacima za dati fakultet.

Studentsko rangiranje fakulteta sprovodi tim sociologa organizacije iSerbia. U istraživanju 2014. godine učestvovalo je 5169 ispitanika sa 76 fakulteta. Više o istraživanju pogledajte ovde.


Ljubomir Stajić Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
Vladimir Koprivica Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ivan Medenica Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti
Branko Živanović Univerzitet Union – Beogradska bakarska akademija
Ljiljana Vasilevska Univerzitet u Nišu – Građevinsko-arhitektonski fakultet
Ksenija Končarević Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet
Božidar Nikolić Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet
Danijela Milošević Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru – Prirodno-tehničke nauke
Mirjana Ocokoljić Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Žika Bujuklić Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet
Antonije Đorđević Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
Ivana Mladenović Ćirić Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ljiljana Gavrilović  Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Miloš Bajčetić Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
Miomira Kostić Univerzitet u Nišu – Pravni fakultet
Vladimir Savić Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Gordana Stojanović Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet
Mirjana Antov Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet
Branislav Boričić Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
Vladimir V. Vodinelić Univerzitet Union – Pravni fakultet

 


Pogledajte najbolje fakultete po kategorijama:

Box asistent

K KP

K VNA

K OKS

Najbolji_fakulteti

Studentsko rangiranje fakulteta © 2014 Najbolji fakulteti u Srbiji


Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana